การสมัครสมาชิก

เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่วางสายเป็นเวลานาน โทรศัพท์มือถือใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายวันที่ต่ำกว่า

30天優惠套餐

7 วัน

ต่ำเพียง $ 3.59

30天優惠套餐

30 วัน

ต่ำเพียง $ 12.99

30天優惠套餐

90 วัน

ต่ำเพียง $ 37.98

30天優惠套餐

180 วัน

ต่ำเพียง $ 49.99

30天優惠套餐

365 วัน

ต่ำเพียง $ 99.99