นโยบายความเป็นส่วนตัว
ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยม UgPhone เราเคารพข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมได้ที่https://www.ugphone.com/ บริการและแอปที่ UgPhone เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ การเข้าถึงและใช้งานไซต์ต่อไป เพื่ออ่านและยอมรับแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในที่นี้
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) คือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ หมายเลขบัครประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรธนาคาร (หากคุณใช้บัตรใดๆ ในการซื้อ) เป็นต้น โปรดอ่านนโยบายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราอย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ ปกป้อง หรือจัดการข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณตามเว็บไซต์ของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลเมื่อใด
คุณอาจต้องการป้อนชื่อ อีเมล หรือรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อสั่งซื้อหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีแก่คุณ

การใช้ข้อมูล
เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีฐานทางกฎหมายเท่านั้น ฐานทางกฎหมายรวมถึงความยินยอม (ที่คุณให้ความยินยอม) และผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในการดำเนินงาน การจัดการและการส่งเสริมองค์กรของเรา การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและไซต์ของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าการประมวลผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินสิทธิและเสรีภาพของคุณ เมื่อเราอาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนหรือปฏิเสธความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา และเมื่อเราอาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้าน หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับฐานทางกฎหมายที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา
ตัวอย่างการใช้และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
1.เพื่อปรับแต่งประสบการณ์เว็บของคุณ
2.เพื่อตอบคำถามของคุณอย่างรวดเร็ว
3.เพื่อให้เราสามารถนำเสนอประเภทเนื้อหาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจมากที่สุด

นโยบายเกี่ยวกับเด็ก
เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กๆ บนเว็บ และจะไม่รวบรวมหรือรักษาข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราจากผู้ที่เรารู้ว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราพบว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา เราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบของเรา เราไม่ตอบกลับคำขอข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากระบุได้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ร้องขอข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีในนามของพวกเขา เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาท่องอินเทอร์เน็ต

ความปลอดภัย
เราใช้มาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดเท่านั้นที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญ/เครดิตทั้งหมดที่คุณระบุจะถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี SSL
เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเมื่อผู้ใช้ป้อน ส่ง หรือเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ธุรกรรมทั้งหมดได้รับการประมวลผลและไม่ได้จัดเก็บหรือประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและคุณยินยอม

ถ้าหากฉันมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ต้องทำอย่างไหร่
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดส่งข้อความถึงเราโดยละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ https://www.ugphone.com/ และเราจะพยายามแก้ไขข้อกังวลของคุณ